Foredrag

Jannie Arvad tager ud i hele landet og holder foredrag omkring børn i aldersgrupperne 0 til 18 år. Foredragene er primært tilrettelagt for forældre samt fagpersoner.

I foredragene kommer Jannie Arvad ind på fysiologien og om, hvordan det hænger sammen, og hvordan det måske allerede fra fødslen kan gå galt. De udfordringer vi kan have, som vores dagligdag ser ud i dag, og hvilke konsekvenser dette kan have i fremtiden, hvis vi ikke er opmærksomme på, hvordan vores fysik hænger sammen, i forhold til det vi dagligt udsætter vores krop for. Dette kan både være i forhold til vores fysiske rammer, kost samt vores daglige aktiviteter.

På nuværende tidpunkt afholdes foredraget:

Fra fødsel til voksenlivet
I dette foredrag går vi igennem vores liv, fra vi bliver født, til vi er voksne, og de sygdomme/symptomer og udfordringer, vi møder på vores vej i de unge leveår, som senere har stor indflydelse på vores voksenliv, hvis vi ikke er opmærksomme på dette eller blot uvidende omkring, hvordan tingene hænger sammen. Der er en del praktiske teknikker, som der bliver undervist i, så man kan afhjælpe bl.a.

• Søvnbesvær
• Maveproblemer
• Øreproblemer
• Ryg/nakke problemer
• Tandpine
• Hovedpine.

Vi tilrettelægger gerne et foredrag efter ønsker, så blot kontakt os og så finder vi den rette person til dette.